Al. Niepodległości 121/123

Budynek jest obsługiwany od dnia 1 września 2018 roku.