Bracka 23

Budynek jest obsługiwany od dnia 1 stycznia 2012 roku.

W tym czasie wykonano nastepujace prace remontowe:

  • modernizacja wind,
  • remont dachu,
  • wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
  • wymiana instalacji gazowej